Wie zij wij

Onze parochie bestaat op de eerste plaats uit een gemeenschap van mensen. Zij zijn samen onderweg, en proberen met elkaar iets van God op aarde gestalte te geven. Samen met het bestuur en pastoraal team gaan zij hoopvol en optimistisch de weg die Jezus ons is voorgegaan.