18 oktober Algemene Parochie Avond om 19.30 uur

Het is in onze parochie de goede gewoonte om alle parochianen te betrekken in de gang van zaken in de parochie. Op 28 juni 2021 hadden we een inspirerende parochieavond waarin iedereen kon meespreken over de thema’s: pastoraat, liturgie, diaconie, geloofsoverdracht en gemeenschapsopbouw.

... UNDER CONSTRUCTION ...

… UNDER CONSTRUCTION …

Op een tweedaagse bezinningsbijeenkomst heeft het bestuur terug gekeken op deze bijeenkomst en zich de vraag gesteld:

“Hoe krijgen we dit nu vormgegeven in concrete beleidsvoorstellen?”

Dat weten we nu nog niet.

Wel hebben we wat lijnen naar de toekomst toe getrokken:

  • we willen een zelfstandige parochie blijven in verbondenheid met de Karmelorde;
  • we willen niet worden opgenomen in een grotere parochie organisatie maar eigenstandig blijven; geen grootschaligheid;
  • we willen het parochieleven beleven met de mensen die er nu zijn en die we kunnen uitnodigen mee te doen; de kleinschalige menselijke maat;
  • we willen als parochie geen ingekeerde gemeenschap zijn, maar juist een uitstraling hebben naar buiten;
  • we willen inspelen op en uitgaan van de vragen en verlangens van parochianen;
  • we willen diaconie en liturgie met elkaar verbinden;
  • we willen voor elkaar en voor anderen een zorgzame, gastvrije en hartelijke gemeenschap zijn waarin we omkijken naar elkaar.

Nu kan een bestuur wel wat willen, maar het zijn de parochianen die het moeten waar maken. De parochie is een gemeenschap van, voor en door parochianen. Daarom hebben we als het ware twee grote vragen:

  1. Wilt u in deze lijn meedenken en meewerken?
  2. Welke vragen, wensen en verwachtingen hebt u op het gebied van pastoraat, liturgie, diaconie, geloofsoverdracht?

Kortom: we vragen u stenen aan te dragen voor de toekomst.
Meer nog; wij vragen u een levende steen te zijn!

« Vorige pagina (3)
Volgende pagina (5) »