Het synodale proces in Oss

In de brief hierboven van onze bisschop staat:

“Ik wil luisteren naar gelovigen die zich in onze parochies inzetten, heel bijzonder ook naar parochiebesturen.”

Het lijkt me belangrijk deze zin serieus te nemen. Dat betekent dat er op korte termijn ook in onze stad een ‘synodaal proces’ op gang zal worden gebracht. Hoe? Daar wil ik met anderen over na denken.

Het bisdom zal behulpzaam zijn met informatie, onderwerpen en vragen. Parochianen kunnen hun vragen, zorgen en opmerkingen ‘over alles’ inbrengen. Natuurlijk zullen de synodebisschoppen in 2023 niet eenpaper krijgen met: “Osse opmerkingen en vragen”. Omdat er ook uit vele andere hoeken bijdragen worden geleverd, versterken de bijdragen elkaar.

Op dit moment heb ik nog geen plan. Hoe dan ook: de kans dat ‘gewone‘ gelovigen een bijdrage mogen leveren aan dit proces mogen we niet voorbij laten gaan. U hoort er dus binnenkort meer van.

Gebed voor de synode

Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.

U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.

Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.

Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.

Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid
en van wat juist is.

Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.

Amen.