Mens en techniek

Op maandag was er een flinke storing bij facebook. Deze duurde zes uur. Dat is heel lang voor een bedrijf waarin de techniek piekfijn op orde moet zijn. Het bleek een menselijke fout. De zondag daarvoor kon de kerk de uitzending niet verzorgen wegens een technisch probleempje. Dat was heel jammer, want het betrof een mooie oecumenische viering. Ook leden van de Paaskerk zoudenkunnen kijken. De techniek is prima maar de vrijwilligers die de beamer bedienen zijn geen technici. Ook bij ons bleek het een menselijke fout. Onze excuses aan leden van de Paaskerk en de trouwe kijkers van de parochie.

Enerzijds is het te betreuren dat er fouten gemaakt worden. Anderzijds is het een geluk te bedenken dat de techniek ons niet helemaal beheerst. We zijn de techniek nog steeds de baas. Maar soms even niet.