Bijgewerkte Corona-maatregelen per 25 september 2021: er mag weer gezongen worden!

Volkszang is met ingang van 25 september 2021 weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Voor ons betekent dat de zangers op anderhalve meter staan.

“Hè, gelukkig. We mogen weer zingen in de kerk”.

De bisschoppen zijn niet langer meer roomser dan de regering. Want zingen in de kerk heeft altijd gemogen. De regering kan niet ingrijpen in kerkdiensten, maar adviseerde wel niet of dan met mate te zingen. De bisschoppen waren nog iets voorzichtiger. Geen katholieke kerk is daardoor brandhaard geweest van besmetting. Dat offertje hebben we dan niet vergeefs volbracht.

Gelukkig hebben cantors met hun zang de liturgie altijd levend en opgewekt gehouden. Ook al mocht het niet: zichtbaar en nauwelijks hoorbaar zongen parochianen ‘stiekem’ mee. Een woord van dankbaarheid voor de cantors. Nu zij eenmaal een positie hebben gevonden in de liturgie, nu willen we ze ook niet meer kwijt. De combinatie cantors en samenzang in afwisseling is zeer geschikt voor de katholieke liturgie. Refreinen en antifonen zijn onze liturgie eigen.

De koren gaan ook weer langzaam van start. Eens per maand moet toch mogelijk zijn. Er is nog overleg wanneer ze beginnen. Maar het begin is er: negentien september zongen twaalf cantors van het Mediorenkoor.

Zingen is een essentieel onderdeel van de liturgie. Allereerst de actieve deelname van alle gelovigen. De mensen in de kerk hebben een eigen rol in het spel van vers en refrein, van lezing en acclamatie, van woord en weerwoord. Die betrokkenheid geeft een diepere en ruimere dimensie aan dei liturgie. Vanuit het hart tot aan de hoogste hemel. Zingen verbindt hemel en aarde, God en mens. Samen zingen werkt wat uit. Sommige melodieën of teksten kruipen als oorwurmen in je oren. Ze begeleiden je door de week heen. Zo’n oorwurm is bv.

“In Hem immers leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. God zo nabij en ver. God is er altijd.”

Via de samenzang heeft de liturgie zijn uitwerking in het dagelijks leven. Willem Barnard/Guillaume van der Graft schreef hierover het mooie gedicht.

Tussen het zingende kerkvolk
Soms, als ze hun longen te boven zingen,
het dak bol staat van geluid,
kijk ik mijn ogen uit:

alles verandert, de dingen
staan stil te dansen, het altaar haast swingende,
pinkstertongen worden de kaarsen en de gezichten
van de gewoonste stervelingen glanzen van licht.
Ik verwonder mij tot ik versta:

zonder die tranen in mijn ogen
had de wereld zich niet bewogen,
gingen de dingen niet opgetogen
al dat geloven achterna.

(Guillaume van der Graft/Willem Barnard)

Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden.Het advies is daarom om u warm te kleden en/ of uw jas aan te houden. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd.

Vaccineren

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren.

Communie

Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die vanharte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.


Zie ook de actueel geldende maatregelen op onze speciale Corona-pagina.