Nationale Ziekendag

Sinds 1974 kennen we de Nationale Ziekendag. Op initiatief van de Zonnebloem staan we op de tweede zondag van september stil bij de zieken en gehandicapten in onze leefomgeving. We worden ons bewust dat de integratie tussen zieken/gehandicapten en hun ‘gezonde’ omgeving niet altijd lukt. Op het niveau van toegankelijkheid is er al een hele winst behaald: overheidsgebouwen zijn bijvoorbeeld verplicht om rolstoeltoegankelijk te zijn.

Op het niveau van menselijk contact kan er veel verbeterd worden. De Zonnebloem is ons daarin een voorbeeld. Vele vrijwilligers hebben oog voor de zieken en gehandicapten in onze maatschappij. Gaan op bezoek, organiseren middagen en uitstapjes. De twee afdelingen van de zonnebloem in onze parochie zijn geen kerkelijke instellingen meer, geen ziekecommitee vanuit de parochie. Dit neemt niet weg dat we hen een warm hart toe dragen. Ze dragen uit wat wij als kerk voor ogen hebben. Een inclusieve gemeenschap met oog voor hen aan de rand.

Komende maandag viert de Zonnebloem afdeling Oss Zuid haar 50-jarig jubileum. We feliciteren hen met deze mijlpaal. Zet het mooie werk voort, en wees zo een voorbeeld voor onze parochie.