Bedankje Jan Brouns – Uitgesproken door Henk Peters (vicevoorzitter)


Tijdens de vakantie van pastor Tom Buitendijk, is pater Jan Brouns bereid gevonden om met ons eucharistie te komen vieren. Aan het einde van deze viering bedankte onze vicevoorzitter Henk Peters hem.


Toen duidelijk werd dat de ziekte van pater George Zeegers levensbedreigend zou uitpakken, was de toekomst van de Titus Brandsmaparochie plotseling overzichtelijk kort geworden in het perspectief van de mogelijkheden die de Nederlandse Karmel nog aan menskracht te bieden had. Reden om een spoedoverleg te plannen van het parochiebestuur met jou –pater Jan Brouns- als toenmalig priorprovinciaal van de Karmel.

Pater Jan Brouns in de St. Jozefkerk

Pater Jan Brouns in de St. Jozefkerk

Mission impossible

Voor ons was duidelijk dat de Karmel aan het vergrijzen was net als de Nederlandse Kerkprovincie en ook onze parochie. Dat nam niet weg dat de toenmalige bisschop vast hield aan het standpunt dat een parochie alléén zelfstandig kan voortbestaan als een gewijde priester die parochie leidt en elke zondag een eucharistieviering kan garanderen. Dan zijn er op termijn heel weinig parochies over die bovendien de menselijke maat overstijgen enbediend worden door een enkele priester die overal moet en nergens kan zijn. Een mission impossible.

Toen wij vanuit dat perspectief onze knopen gingen tellen wisten wij de uitkomst al wel. Toch wilden wij een zelfstandige parochie blijven bezield door de Karmel.

Alles heeft zijn tijd

Het overleg met jou pakte helemaal niet zo zorgelijk uit als wij vreesden en sloot prima aan op onze wensen. Een LAT-relatie is immers ook een relatie. Waarom de Karmel niet op afstand pastoraal verantwoordelijk en de dagelijkse leiding van de kerkfabriek toevertrouwd aan een degelijk opgeleide leek? En jij schilderde prachtige perspectieven, hoopvolle vergezichten, want het is van alle tijden dat periodes van bloei worden gevolgd door periodes van verval gevolgd door een opmaat naar weer periodes van bloei want alles heeft zijn tijd zegt het boek Prediker. Je gunde ons met de benoeming van pater Tom Buitendijk een voorbereidingstijd voor een nieuwe opzet van onze parochie.

De geest uit de fles

Na afloop van dat gesprek moest jij ‘s avonds laat nog terug naar Almelo maar nog vóór jij daar was aangekomen belde je mij vanuit de auto:

“Dat jouw verhaal wel iets te veel had weg gehad van grote stappen snel thuis en daarom de hardnekkige werkelijkheid te weinig had belicht. Bovendien was jij de bisschop niet.”

Maar bij ons bestuur was de geest uit de fles. En in de mate dat wij meer met het bisdom in gesprek kwamen, konden zij onze zienswijze delen. Het hielp ook dat intussen een nieuwe bisschop was aangetreden. Jij was intussen door corona uitgeschakeld maar het door jouw gezaaide zaad, is opgekomen. Wij zijn je dankbaar dat jij ons een kontje hebt gegeven om op de goede weg te geraken. Door corona hebben wij jou daarvoor nog niet kunnen bedanken. Daar nemen we nu even de kans voor.

Henk Peters bedankt Jan Brouns

Henk Peters bedankt Jan Brouns

Net als bij wijn; het is de ambiance die telt

We willen dat doen met wijn want dat is een drank waaruit kenners kunnen proeven in welke omstandigheden de druiven hebben moeten rijpen in weer en tegenweer. Maar ook de grond waarop de wijnstokken stonden. Toen ik bij een plaatselijk wijnhandel in alle vroegte stond te stuntelen bij het maken vaneen keuze, stond de vinoloog achter de toonbank “al” of “nog” te wankelen, die moest van wanten weten en zei:

“Man doe niet zo moeilijk. Als jij samen met je lief op vakantie voor je tentje van een flesje wijn zit te genieten dan smaakte het grootste bocht als een grand cru. Want het enige wat telt bij het drinken van wijn is de ambiance.”

En dat is een wijs woord is mij gebleken.

Een LAT-relatie is ook een relatie

De ambiance met jou en met Karmel is altijd voortreffelijk geweest en ik heb er alle vertrouwen in dat dat zo zal blijven. Toch heb ik er voor gekozen maar geen risico te nemen en een paar goeie flessen wijn te kopen om te onderstrepen dat we aan jouw inspiratie en je bondgenootschap gegroeid zijn in zelfvertrouwen. Maar hoe dan ook hoop ik dat je bij elke slok van deze wijn onze dankbaarheid proeft voor wat hier in Oss door toedoen van Karmel gegroeid is in bijna 100 jaar tijd. Ik hoop dat we met elkaar kunnen blijven optrekken. Want een LAT-relatie is ook een relatie. Dank je wel.

« Vorige pagina (3)
Volgende pagina (5) »