Familieviering: Opening schooljaar 11 september 17:00

"Wegens doorslaand succes dit jaar weer een nieuw jaar". Bron: Loesje: https://www.loesje.nl/posters/schrijf-0301_8/

“Wegens doorslaand succes dit jaar weer een nieuw jaar”. Bron: Loesje: https://www.loesje.nl/posters/schrijf-0301_8/

Zaterdag 11 september zullen we in een familieviering het schooljaar openen met de gezinnen in onze parochie. U bent van harte uitgenodigd. In deze viering horen we over de werken van barmhartigheid: Hongerigen te eten geven, dorstigen te drinken. Vreemdelingen een thuis bieden, mensen zonder kleding kleren geven, zieken verzorgen en gevangenen bezoeken. ‘Elke keer als jullie deze goede dingen doen voor andere mensen’, zegt Jezus, ‘deed je iets goeds voor mij’.

We hopen dat de leerlingen dit meenemen het komend schooljaar in.

Ik schenk je mijn vreugde, want ik was ziek …
en jij vulde mijn schriften in.

Ik begreep dat rekenwerk niet …
maar jij legde mij alles geduldig uit.

Ik stond alleen op de speelplaats…
maar jij liet me meespelen.

Ik was ontmoedigd omdat het zo moeilijk ging …
maar jij gaf me weer moed en zei dat het wel zou gaan.

Ik had je pijn gedaan …
en jij hebt me vergeven.

Kom, ik schenk je al mijn vreugde,
want wat je gedaan hebt aan één van je klasgenoten …
dat heb je aan Mij gedaan!

(vrij naar Mat.25)