Bedankje verjaardag

Beste Parochianen en lezers van Tijdingen

Jullie hebben mijn 75ste verjaardag op 23 augustus tot een schitterende feestdag gemaakt. Veel parochianen zijn op bezoek geweest, velen hebben een mooie kaart gestuurd of een sympathiemail. Het is een geweldig mooie dag geweest waar ik van genoten heb en met dankbaarheid op kan terugkijken. Ik hoop dat begrijpt dat ik niet iedereen persoonlijk kan bedanken.

U hebt begrepen dat je als 75-jarige alles al hebt dat je nodig hebt om goed te leven. Daarom vond ik het goed idee om de Osse Voedselbank te gedenken. Daar krijgen arme gezinnen en oudere alleenstaanden eens per week een voedselpakket om voldoende en gezond te kunnen eten. De voedselbank waardeert de gaven van de parochie als leuke extra’s bij het hoognodige.

Met ‘de oogst van 23 augustus’ waren ze zeer verguld. Heel veel dank voor uw ruimhartige bijdrage in natura en in geld.

Als je 75 jaar wordt sta je in zekere zin weer op een beslispunt. Zoals het hoort heb ik de bisschop mijn ontslag aan geboden. Tegelijkertijd heb ik om verlenging van mijn benoeming gevraagd. Mgr Gerard de Korte heeft mij met een persoonlijke en vriendelijke brief voor onbepaalde tijd benoemd tot uw pastoor. In overleg met het parochiebestuur mag ik wat meer vrije tijd nemen. Daar ben ik heel blij. De komende jaren hoop ik gezond en vitaal genoeg te zijn om samen met Kees von Harenberg in uw midden werkzaam te zijn.

75 Jaar worden brengt ook momenten van bezinning mee. Je wordt toch wat ouder en krijgt last van kwalen. Je hebt een langer verleden en minder toekomst. Je kijkt terug naar herinneringen van vroeger. Je wordt wat emotioneler. Misschien hebt u dat ook ervaren. Velen van u hebben de 75 ook al bereikt. Ik kan u eerlijk zeggen dat ik geen spijt heb van mijn besluit om van Amstelveen waar ik achttien jaar was, naar Oss te komen. In de loop van de jaren is er een hechte band gegroeid tussen de parochie en mij. In de komende periode zal het parochiebestuur druk aan de slag moeten om de ‘toekomst na Tom’ (TNT) voor te bereiden. Dat zal het een en ander van u gaan vragen om het vrijwilligerskadet te verstevigen. De parochie is van en voor de parochianen! Maar ook: ‘de toekomst van de parochie’ is dat wat ons van Godskant wordt aangereikt. We kunnen niet alles in handen houden en mogen ook op de Christus, de Heer van de Kerk vertrouwen.

Van mijn sympathieke collega dominee Ruth Jellema van de Paaskerk kreeg ik het prachtige gedicht aangereikt.

JAAR NA JAAR

Zoals een boom
jaar na jaar
getekend wordt
door wat hij meemaakt,
zo wordt een mens
gevormd door alles
wat hem overkomt
en inspireert.

Elk mens omringt zich
met herinneringen,
draagt ze mee
als knellend keurslijf
of als warme jas.

Maar ieder jaar
is daar de kans
om het leven
opnieuw vorm te geven.

« Vorige pagina (7)
Dit is de laatste pagina van
Nummer #36 – zaterdag 28 augustus 2021