Heilige Augustinus van Hippo

Op 28 augustus vieren we de feestdag van de heilige Augustinus van Hippo (354-430). Deze Afrikaanse bisschop is een van de belangrijkste kerkvaders in onze kerk geworden. Door zijn preken en geschriften heeft hij een enorme bijdrage geleverd aan het denken over tal van thema’s als het kwaad, de verlossing, de Drie-eenheid en de sacramenten.

Een van zijn beroemdste werken is de Confessiones, of belijdenissen. In dertien hoofdstukken doet Augustinus, in de vorm van een gebed, als het ware verslag van zijn geestelijke ontwikkeling. Hij gaat in op zijn diepste gedachten en theologische overwegingen. Eigenlijk is het te lezen als zijn zoektocht naar God die hij als Schoonheid beleeft.

Laat heb ik U lief gekregen,
O Schoonheid zo oud en zo nieuw,
laat heb ik U lief gekregen.

Zie, U was binnen en ik was in de wereld buiten,
en daar zocht ik U.

En zelf ongeordend
stortte ik mij op die welgeordende dingen,
die U hebt gemaakt.

U was met mij, maar ik niet met U:
Die dingen hielden mij ver van U
die geen bestaan zouden hebben,
als ze niet in U bestonden.

U hebt geroepen en geschreeuwd,
en mijn doofheid doorbroken.

U hebt mij met uw licht overstraald,
en mijn blindheid verdreven.
U hebt mij met uw geur verleid;
ik heb haar ingeademd en zucht naar U.

Ik heb U geproefd,
en ik honger en dorst naar U.

U hebt mij aangeraakt,
en ik ben ontbrand in verlangen naar uw vrede.

(Uit: Belijdenissen Boek X, 38)