Ter voorbereiding op zondag 29 augustus 2021 (Marcus 7, 1-8. 14-15. 21-23)

Door Gustave Doré. Publiek domein

Door Gustave Doré. Publiek domein

Zes weken lang hebben we op zondag gelezen uit het evangelie volgens Johannes. Het eigenlijke evangelie van dit jaar is Marcus, het is echter te kort om alle zondagen te kunnen vullen. Deze zondag keren we weer terug bij Marcus; het oudste en het kortste evangelie dat we in de bijbel kennen.

Zoals vaker horen we over de Schriftgeleerden die Jezus op grond van de Joodse wet, de Torah, proberen aan te vallen.

De Farizeeën zien Jezus en zijn leerlingen eten zonder dat ze van tevoren hun handen hebben gewassen. De Joodse reinheidswetten zijn strikt, en het wassen van de vingertoppen voor een maaltijd was toen, en is ook onze tijd nog een goed gebruik. Zeker nu wij al anderhalf jaar al onze handen “stuk wassen” om onszelf en onze naasten te beschermen tegen het coronavirus, kunnen wij deze voorschriften goed indenken.

Toch schiet Jezus totaal uit zijn sandalen, en noemt de Schriftgeleerden huichelaars! Waarom toch zo’n reactie?

Jezus kent de Farizeeën langer dan vandaag. Hij heeft gemerkt dat ze zich wel strikt houden aan de Joodse wet, maar de geest van die wet op een aantal vlakken ondergraven. Hij noemt een voorbeeld: Jullie houden je wel aan die wet, maar het belangrijkste deel weten jullie te omzeilen. In de tien gebodenstaat geschreven: Eert uw vader en uw moeder. Dit kerngebod, door Mozes doorgegeven aan zijn volk, wordt vakkundig door de schriftgeleerden aan de kant gezet. Het gebod houdt in: zorg voor uw ouders, in woord en daad, in materiële, maar ook in financiële zin. Er was echter een gebruik ontstaan om gebruik te maken van een maze in de wet. Je kon je bezit tot ‘korban’ verklaren, waardoor het een soort eigendom van de tempel wordt. Op dat moment vervalt de verplichting om in een noodsituatie je ouders met je eigen bezit bij te staan. De wet en haar mazen komen zo boven de moraal te staan. Was dit de bedoeling, de geest waaruit de wet van Mozes bestaat?

De kern van de wet die Mozes aan zijn volk heeft meegegeven bestaat uit de tien geboden. Woorden die Jezus samenvat in: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. ”Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.”

Het gaat om de relatie tussen jou en God en jou en je naaste. Laat daartussen niets in de weg staan, zegt Jezus. Toets de regels en het kader continu op die relatie. Je wordt echt geen slecht mens van het eten zonder je vingertoppen te wassen, immoreel gedrag poets je er echter niet mee weg.

Dit is de eerste pagina van
Nummer #36 – zaterdag 28 augustus 2021
Volgende pagina (2) »