De oorlog in Syrië en de Jezuïeten martelaren.

In Nederland –en ook in Oss– wonen veel Syriërs. Ze integreren goed in onze cultuur en velen leveren een grote bijdrage aan ons land door hun grote kundigheid en harde werklust. Toch is het hun verlangen terig te gaan naar Syrië. Al tien jaar wordt daar een heftige burgeroorlog gevoerd waarin ook strijdgroepen uit andere landen zijn gaan deel nemen. Bijna het hele land is verwoest en de meeste steden liggen in puin. Ook de hele grote steden. Veel mensen leven in vluchtelingenkampen in benarde en onmenselijke omstandigheden. Kleine kinderen hebben nog nooit iets anders mee gemaakt dam geweld, armoede, verzengende hitte en bittere kou.

Syrische burgeroorlog trof kinderen in 2016 harder dan ooit | De Volkskrant

Syrische burgeroorlog trof kinderen in 2016 harder dan ooit | De Volkskrant

De Syrische kerken helpen hun mensen door Caritasinstellingen die geholpen worden door kerken uit heel de wereld en ook uit Nederland. Onder de rooms-katholieken nemen de paters Jezuïeten een bijzondere plaats in. Zij zijn al vele jaren in Syrië aan het werk. Zij zetten zich in in het onderwijs op universiteiten en hogescholen, maar ook in het pastoraat in dorpsgemeenschappen. Overal waar zij werken, werken zij aan goede betrekkingen met Moslims. Nu sommige groepen Moslims radicaliseren lopen deze missionarissen groot gevaar.

Jezuïeten herdenken hun martelaren

Paolo Dall’Ogliois een Italiaanse pater die al enkele jaren verdwenen is

Waarschijnlijk ontvoerd door de Islamitische Staat op 29 juli 2013. Of hij nog in leven is, is onbekend. Hij stond bekend om zijn vriendschap me moslims en bevorderde vriendschapskringen waarin mensen tot elkaar kwamen in gezamenlijke studie, meditatie en gebed. Begin jaren tachtig trok hij de restauratie van Mar Mousa el-Habashi op gang, een woestijnklooster waarvan de oorsprong minstens zesde-eeuws is en dat negentig kilometer noordwaarts van Damascus ligt. Deze uitzonderlijke plaats van stilte en contemplatie bood plaats aan een gemengde oecumenische gemeenschap gewijd aan de christelijk-islamitische dialoog.

Nicolaas Kluiters met een herdersfamilie in Libanon © Rechten voorbehouden

Nicolaas Kluiters met een herdersfamilie in Libanon © Rechten voorbehouden

Nicolaas Kluitersis een Nederlandse Jezuïet uit Delft

Hij nam voortdurend risico’s, toen hij in volle Libanese burgeroorlog ten dienste bleef van de verarmde herders van enkele maronitische en Grieks-katholieke dorpjes in het noorden van de Bekaavallei. Wellicht heeft dat jaloezie veroorzaakt. Kluiters viel op 14 maart 1985 in een hinderlaag langs de weg; enkele dagen later werd zijn verminkte lichaam in diepe spelonk teruggevonden.

Frans van der Lugt uit Amsterdam

Pater Frans van der Lugt werd in 2014 koelbloedig vermoord in Homs © B.M.

Pater Frans van der Lugt werd in 2014 koelbloedig vermoord in Homs © B.M.

Er is nog een Nederlandse jezuïet in het Midden-Oosten voor het geloof gestorven: pater Frans van der Lugt, die op 7 april 2014 in Homs werd doodgeschoten. Ook pater Frans was niet naar Syrië getrokken om er moslims te bekeren. Abuna Frans runde hij in Al-Qusayr, ruim dertig kilometer ten zuidwesten van Homs, een tiental jaar lang een landgoed waar hij mentaal gehandicapte mensen aan de slag hielp. Toen dat in 2011 omwille van de Syrische burgeroorlog niet langer mogelijk was, vestigde hij zich in de stad Homs zelf, waar hij ondanks vele waarschuwingen niet wou weggaan zolang hij er de relaties tussen christenen en moslims kon dienen. Pater Frans van der Lugt werd in 2014 koelbloedig vermoord in Homs in zijn klooster. Hij werd door het hoofd geschoten. Zijn graf is in het klooster enwordt regelmatig bezocht.