Actie voor het behoud van de speelweide aan de Trompstraat.

93 Parochianen hebben onder dit verzoek hun handtekening gezet:


Aan MSD Organon en aan de Gemeenteraad,

Hierbij wil ik u laten weten dat ik het er niet mee eens ben dat het speelterrein aan de Trompstraat gebruikt gaat worden als parkeerplaats voor auto’s.

Voor de buurt is dit stukje openbaar groen een plek van spel en gezondheid.

Ik ben ervan overtuigd dat u een oplossing kunt vinden op het grote terrein dat u al hebt. Denk aan onze kinderen en ouderen!


Deze handtekeningen zijn gedeponeerd bij het Actiecomité. Begin september zal het Actiecomité een gesprek hebben met de directie van MSDen zullen de handtekeningen worden overlegd. Het Actiecomité is blij met de steun vanuit de parochie.