Koken in Oss, voor Oss.

Vanuit de CrOsspointgemeenschap zijn er mensen gestart met een project om te koken voor mensen in Oss die het minder breed hebben, of moeilijk in staat zijn om zelf te koken. De visie achter dit project is dat we het evangelie van Jezus concreet handen en voeten willen geven en dat we op deze manier iets kunnen doen voor een ander. Als Titus Brandsmaparochie dragen we dit initiatief een warm hart toe, en zouden graag hierbij willen aansluiten.

Het idee daarbij is dat iedereen die dat wil, en toch al voor zichzelf kookt, een paar extra porties (gemiddeld 4) klaar maakt. Er worden sinds een aantal maanden, nu 1x per maand, gemiddeld zo’n 50 maaltijden aangeboden. Deze maaltijden worden klaar gemaakt door zo’n 10-tal mensen.

Een keer per maand op vrijdagavond om 19.15 uur worden de maaltijden bij de Pinksterterp gebracht en rondgebracht door Vanessa Heij van “Helpende Handen”, te bereiken via helpendehandenoss.nl. Zij heeft contact met de afnemers en zorgt dat de maaltijden bij hen komen.

Onze vragen zijn:

  • Zijn er ook in onze parochie mensen, die eens per maand extra maaltijden zouden willen koken? U kunt zich hiervoor melden bij Hermien Ligthart. Zij zorgt ervoor dat uw gegevens op de goede plek terecht komen.
  • Wie zou daarvoor contactpersoon namens onze parochie willen worden? Het is slechts een keer per maand.

Voor vragen kun je terecht bij Hermien Ligthart (hermienligthart@gmail.com) en Kees von Harenberg.