Ter voorbereiding op zondag 11 juli 2021. Marcus 6,7-13

Vorige week hoorden we dat Jezus onderricht gaf in de synagoge van Nazareth, zijn vaderstad. De reacties waren bepaald niet juichend. “Hij is gewoon één van ons. Hoe waagt Hij het als profeet op te treden”. Jezus is teleurgesteld over hun ongeloof en gebrek aan vertrouwen. Jezus had voor het eerst zijn leerlingen mee naar huis genomen. Zij zullen wel geschokt zijn. Zij hebben alles achter gelaten om Jezus te volgen: beroep, familie, bestaanszekerheid. Zouden ze zicht toch vergist hebben?

Jezus laat blijken wèl in hen te geloven. Hij roept de Twaalf bijeen, geeft hun een opdracht mee om boze geesten uit te drijven en instrueert gedetailleerd hoe ze moeten optreden. In feite vraagt Hij hen net als Hij een rondwandelden zwerver te worden zonder vaste woon en verblijfplaats. Hij vraagt hen in contact te treden met mensen die het laagst op de sociale ladder staan en met hen een gemeenschap te vormen. In het Galilea van die dagen was er tussen een slavenbestaan, een bedelaarsbestaan en een armoedig bestaan nauwelijks verschil. Jezus liet zijn timmerbedrijf achter, de leerlingen hun vissersberoep. Zij ‘verlaagden’ zich in sociaal opzicht om ‘de armen te verheffen en de rijken heen te zenden met legen handen. Het zwervend rondtrekken was beslist geen romantische wandeltocht.

Door te delen in de armoede van de mensen, door hun welwillende houding, door hun beroep op solidariteit raken ze meest noodlijdende mensen tot in hun hart. Door hun levenswijze maken ze de oproep tot bekering en tot geloof in het Koninkrijk Gods geloofwaardig. Door gemeenschappen te vormen blijven mensen niet eenzaam, worden ze geteld, komen ze ‘in hun kracht’.

Net zoals Jezus zelf zullen de apostelen tegenstanden en mislukking ondervinden. Blijf dan niet bij de pakken neerzitten maar ga op weg.

Jezus zendt zijn leerlingen twee aan twee uit, terwijl Hijzelf alléén optreedt, wonderen doet en geneest.In feite treedt Jezus niet alleen op. Hij verricht zijn werken in eenheid met Zijn hemelse Vader. God zelf is de kracht die direct en onmiddellijk in Jezus werkzaam is. De apostelen vertellen niet hun eigen verhaal. Ze vertellen het verhaal van Jezus en handelen in navolging van Jezus. God werkt door hun band met Jezus ook in hen mee.

Anonymus: Zes wonderen

Anonymus: Zes wonderen

In een tijd toen er geen pasporten, identiteitspapieren waren was je voor legitimatie afhankelijk van een getuige. “Ik getuig dat deze man van Jezus de opdracht tot preken heeft gehad”. Wanneer twee mensen op dezelfde manier naar Jezus verwijzen, dan is hun optreden betrouwbaar.

Heeft het verhaal ons iets te zeggen? Een paar dingen.

  • geloven in Jezus is geen kwestie van woorden, maar van luisteren en navolgen.Waar zou Jezus in deze situatie zijn? Ben ik er ook?
  • betrokkenheid op mensen in nood wordt geloofwaardig als er daden opvolgen.
  • waar wij ons verbinden met mensen winnen zij aan kracht en worden zij opgetild tot in hun eigen krachten
  • als wij geloven dat God het goede voor heeft met alle mensen dan moeten we bereid zijn instrument in Zijn handen te zijn.

Het Rijk Gods ligt niet in onze handen; het is een gave Gods. Maar als wij niet beginnen met Jezus mee te werken, dan kan God zelf nooit iets doen. God heeft geen andere handen dan de onze.

« Vorige pagina (1)
Volgende pagina (3) »