Bidden is als een gesprek met een goede vriend, aldus Theresa van Avila.

Nog vijftien jaar, dan is China het grootste christelijke land' | Trouw

Nog vijftien jaar, dan is China het grootste christelijke land’ | Trouw

Begin bij mij

Heer, vernieuw uw Kerk
en begin bij mij.

Heer, bouw uw parochie op
en begin bij mij.

Heer, sticht overal op aarde vrede,
laat ons in contact met U komen
en begin bij mij.

Heer, breng uw liefde en waarheid bij alle mensen
en begin bij mij.

Anoniem gebed afkomstig van christenen uit China.

Soms zijn we ongeduldige bidders:

Heer, geef dat er vrede komt in deze wereld. Schiet gauw een beetje op.
Heer, schenk uw zegen aan onze parochie. Ik zie nog geen bloei.
Heer, maak dat we in onze familie weer eensgezind worden.
Zorg dat mijn oudste broer zijn fouten inziet.

Bidden lijkt soms wel een verlanglijstje van onvervulde wensen.

Hoe anders dit gebed uit China. Als bidden de wereld echt veranderen kan, dan moeten we bidden dat wij de vitale schakels zijn. Heer, begin bij mij.