Ter voorbereiding op zaterdag 26 en zondag 27 juni 2021

Het belooft voor de parochie een feestelijk weekeind te worden.

Allereerst zaterdag 26 juni 2021

De eerste communicanten zijn met hun ouders uitgenodigd voor een terugkomviering. Deze viering is ingebouwd in een kort programma:

  • Gesprek met de ouders en kinderen over de Eerste Communie. De kinderen krijgen een Oorkonde mee.
  • Dan doen Kees en Tom een korte Eucharistieviering die gericht is op de kinderen maar die ook voor de ouders en de oudere parochianen aansprekend kan zijn.
  • Na de viering houden we een eenvoudige maaltijd: een broodje frikandel of kroket.

Daarmee sluiten we aan bij de oertraditie van de kerk. In de Brieven van Paulus lezen we dat de eerste gelovigen bijeen kwamen in een of ander huis. Vaak in het huis van een gegoede familie. Ze kwamen ’s avonds bijeen voor een maaltijd, een gesprek, het lezen van brieven, het zingen van lofzangen en ’s morgens braken ze dan het broodvan de Heer en het drinken van de beker: de Eucharistie. Het geheel werd de Maaltijd van deHeer genoemd.

In de gemeente van Korinthe waren er problemen. Zoals altijd in de kerk is er wel wat aan de hand. Paulus schrijft daarover in 1 Korintiërs 10, 17-34. Aan dat sociaal-maatschappelijk probleem hebben we de oudste beschrijving te danken van de Eucharistie. Ik kan u aanraden deze passage te lezen.

De traditie van Eucharistie en een lekkere maaltijd samen is in veel landen heel gewoon. Na iedere maaltijd is er een eten. In Amstelveen kon ik ’s middags na de mis afwisselend Indiaas, Filipijns, Libanees of Indonesisch mee eten.

Na onze zondagsviering drinken we in onze kerk samen koffie. De ontmoetingen en de gesprekken daar verstevigen het gemeenschapsgevoel.

Kees en Tom willen bij de opzet van het familiepastoraat deze samenhang weer invoeren: gesprek – viering – eenvoudige maaltijd.

Deze 26e juni is een proefstart. Als u als ‘gewone parochiaan’ (geen ouder van een communicant bent) bent u toch welkom bij de maaltijd met brood en kroket. Want zojuist hebben we geleerd: waar mensen delen is er altijd genoeg.

Vervolgens zondag 27 juni 2021: Presentatie van Kees von Harenberg

Op deze zondag zal Kees von Harenberg gepresenteerd worden als diaconaal en pastoraal coördinator in onze parochie. Het betreft een nieuwe functie waarvan de aanzetten bekend zijn, maar die nog helemaal groeien moet.

Het gaat om het opzetten van nieuwe initiatieven en het begeleiden van vrijwilligersgroepen. Tom en Kees zullen collegiaal samenwerken en het zwaartepunt van de pastorale activiteiten zal in de nabije toekomst meer bij Kees komen te liggen.

Het aantal gasten in de kerkzaal is beperkt tot 80 bezoekers. Omdat we eigenlijk iedereen verwachten, zal er in de Carmelzaal een scherm worden geplaatst zodat u vanuit de Carmelzaal de viering kunt meebeleven. Meer dan tachtig is geen bezwaar. Schroom dus niet te komen!

Na deze feestelijke en ook wel plechtige vieringzetten we (zie boven) het samenzijn voort. De bedoeling is bij droog weer op het kerkplein. De verwachtingen zijn niet gunstig. Er is veel regen voorspeld. In de Carmelzaal, in de Tituszaalboven, in de kerk kan koffie worden gedronken en daarna zal u in iedere ruimte wel iets drinken en te eten worden aangeboden. De bedoeling is dat u ergens gaat zitten met uw zelf gehaald kopje koffie en daar later voorzienzal worden van drankjes en hapjes. Vanwege de corona houden we toch nog even afstand en gaan zo min mogelijk lopen. Als u thuis de viering online mee viert, kunt daarna toch nog Kees komen gelukwensen.

Studieweek Mystiek van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen van 5 t/m 8 juli 2021

Kick Bras neemt u mee in de natuurmystiek van Thomas Merton. Heel actueel, nu we veel thuis zijn en vaker erop uit gaan in de natuur. Kick Bras is een boeiend spreker en de trappist Thomas Merton een boeiende spirituele schrijver. Kick Bras nodigt u persoonlijk uit om mee te doen:

Voor € 100,- kunt u vier dagen (5 t/m 8 juli) iedere dag de colleges via een livestream volgen. U kunt ook naderhand de colleges terugkijken via YouTube. Aanmelden kan nog tot 1 juli.

Voor een gering bedrag kunt u zijn colleges online volgen (4 x per dag drie kwartier). Het is zeer de moeite waard. Vooral in onze tijd is aandacht voor de natuur van groot belang.