Grondplan van het Godsrijk

Hoe groot is klein, hoe talloos enkelvoud,
hoe vol het zaadje vrij van zelfbehoud;
wat zich verliest wordt overal inhoud,
wat zoek geraakt laat het visioen vermoeden.

Dat waar geen plaats voor is ontvangt Gods Blik
zoals Hij rust alleen op eigen Ik :
in ’t verteerde doet Hij ’t geheim bevroeden
om al de Zijnen tesamen te hoeden.

Dat wat aan sterven de ziel overhoudt
rijst voor Zijn Aanschijn tot garven van goud;
Hij zal er een tijdeloos volk mee voeden.
Hoe groot is klein, hoe ver reikt enkelvoud.

Reninca

Reninca werd geboren te Puurs als Renée Lauwers op 13 september 1923.
Reninca staat voor renata in caritate, herboren in liefde.

Bron: Schrijversgewijs.be

Bron: Schrijversgewijs.be

« Vorige pagina (7)
Dit is de laatste pagina van
Nummer #24 – zaterdag 12 juni 2021