Presentatie Kees von Harenberg 27 juni 2021

Kees von Harenberg is geen onbekende in de parochie. Hij is bijna 10 jaar geleden begonnen als dirigent van de parochiekoren. Hij deed en doet dat met aanstekelijk enthousiasme. Hij laat niet alleen de koren zingen; hij krijgt ook de mensen in de kerk mee. Onze parochie zingt graag en goed. Mede dankzij hem.

Kees en Tom

Kees en Tom

Meester in de Geestelijke Verzorging

Naast zijn muzikale werkzaamheden studeerde Kees theologie, en het parochiebestuur heeft hem gevraagd of hij deze studie zou kunnen verdiepen met een universitaire master Geestelijke Verzorging.

Bekwaam in het pastorale

Door deze studie, zijn stage als geestelijk verzorger in De Wellen, en zijn werkzaamheden als geestelijk verzorger heeft hij veel pastorale ervaring opgedaan. Waar hij zich inzette, werden zijn kwaliteiten gezien en erkend. Het parochiebestuur wil daarom graag van Kees zijn pastorale bekwaamheid gebruiken maken.

En in het diaconale

In overleg met het bisdom mag het parochiebestuur Kees aanstellen tot diaconaal en pastoraal coördinator in onze parochie. Vanuit zijn achtergrond als geestelijk verzorger zal een groot deelvan de pastorale taken in de parochie bij hem komen te liggen.

Kees zal zijn inhoudelijke bijdrage leveren in de verschillende werkvelden binnen het pastoraat, diaconie, liturgie en de oecumene. Daarnaast zal hij nieuwe initiatieven ontplooien en heeft hij een begin gemaakt met de opzet van het Familiepastoraat. In dit kader begeleidt hij nu al de werkgroep Eerste Communie en heeft hij, zoals u wel gemerkt hebt, de vieringen van 16 mei en 6 juni mede voorbereid. Natuurlijk zal hij ook beschikbaar zijn voor pastorale nabijheid voor hen die daar behoefte aan hebben.

Steun en toeverlaat voor onze vrijwilligers

Coördineren betekent niet dat Kees taken van vrijwilligers zal overnemen. Integendeel, Kees wil samen met hen zoeken naar een weg hoe zij hun taken beter kunnen vervullen. Met zijn kundigheid en groeiende ervaring zal hij hen tot grote steun zijn.

Voor mij is het fijn een aantal werkzaamheden aan Kees te kunnen over dragen. We zullen veel samen kunnen werken om onze parochie op te bouwen tot een hechte gemeenschap die het oog houdt op elkaar en op de samenleving. Als kerk hebben we in de boodschap van Jezus een goed verhaal voor de maatschappij van vandaag.

27 juni om 10.00u presenteren we Kees

In de viering van 27 juni om 10.00 uur zal Kees worden gepresenteerd als diaconaal/pastoraal coördinator. Er mogen dan maar zestig mensen komen.

En om 11.15u vieren we dat samen

In de hoop dat het zomerse weer aanblijft wil het parochiebestuur daarom om 11.15 uur een feestelijke ontmoeting op het kerkplein organiseren. Dan kunnen we Kees gelukwensen en elkaar weer ontmoeten. Uiteraard is er dan een drankje en een hapje. Voor de Mis moet u zich nog opgeven; voor het feestelijk samen zijn bent u zo welkom.

Samen houden we de parochie tot een levendige gemeenschap. Kees en ik ontmoeten u graag in de kerk en op het kerkplein.

Tom Buitendijk.