Het verhaal van het zaad. Voor kinderen en voor wie wil worden als een kind.

Jezus sprak vaak met zijn vrienden over het Rijk van God. In het begin snapten ze niet goed wat hij bedoelde. Ze dachten dat het een soort droom van hem was. En dat was ook wel een beetje zo, maar het was veel meer dan dat. Het was de droom die God heeft met de mensen en met de wereld. Jezus werd meestal helemaal blij als hij over het Rijk van God vertelde. Hij geloofde er echt in, en hij deed zijn best om aan zijn vrienden zo goed mogelijk duidelijk te maken wat hij ermee bedoelde. Ze hadden het er vaak over onder elkaar, als Jezus er niet bij was.

‘Volgens mij is het iets voor na de dood, een soort hemel’, zei Jakobus.
‘Welnee,’ zei Johannes, ‘hij bedoelt iets wat er ook nu al is, in dit leven, dat weet ik zeker!’
‘Het klinkt een beetje te mooi om waar te zijn ‘, meende Petrus. Hij was meestal de nuchterste van de groep.
‘Misschien, als we er allemaal samen aan werken en Jezus doet mee …’ hoopte Magdalena.
‘Dan wordt de wereld een hemel op aarde!’ lachte Thomas.
‘Vrede en vriendschap voor iedereen!’ riep Johannes.
‘Geen pijn meer, geen honger en geen verdriet!’ vulde Jakobus aan.

En dan zwegen de vrienden weer, want ze konden het zich eigenlijk echt niet voorstellen.

’s Anderendaags kwam er weer een heleboel volk naar Jezus luisteren. ‘Vandaag vertel ik jullie over het Rijk van God’, begon Jezus.

‘Het is net als wanneer een boer zaad op zijn land heeft uitgestrooid. Als de boer klaar is met zaaien, gaat hij naar huis. Zijn vrouw geeft hem te eten, en daarna gaan ze slapen.’

De mensen die naar Jezus luisterden, lachten. Dat kenden ze heel goed.

Jezus ging verder:

‘Dat doet de boer ook de volgende dag: overdag werkt hij op een andere akker, en ‘s nachts slaapt hij. En zo vele dagen na elkaar: overdag werken en ‘s nachts slapen. Intussen is het zaad in de grond bezig te kiemen, maar de boer weet niet hoe dat gebeurt. En zonder dat de boer erbij blijft staan, komen er eerst groene halmpjes uit de grond. Die worden groter en krijgen aren. En de aren worden dikker en uiteindelijk zitten er graankorrels in. Als de boer ziet dat het graan rijp is, pakt hij de sikkel en gaat maaien en oogsten. Zo is het ook met het Rijk van God.’

De mosterdboom © Roel Ottow

De mosterdboom © Roel Ottow

Een andere keer vertelde Jezus weer over het Rijk van God.
Hij nam voorzichtig iets tussen zijn duim en zijn wijsvinger en stak het in de lucht.

‘Kunnen jullie zien wat ik hier vasthoud?’ vroeg hij.
De mensen op de voorste rijen tuurden met samengeknepen ogen.
‘Een kruimeltje brood!’ riep een vrouw.
Jezus schudde zijn hoofd. Wat hield hij toch in zijn hand?
Hij legde het voorzichtig in de palm van zijn hand en liet het aan de mensen zien.
‘Een klein zaadje’, zei een man.
‘Een mosterdzaadje!’ riep een jongen opeens uit. ‘Dat heeft mijn opa me geleerd.’
‘Precies!’ zei Jezus.
‘Het is een mosterdzaadje. Het is één van de kleinste zaadjes die er bestaan. Als je niet oppast, waait het weg.’

Hij sloot snel zijn handpalm en de mensen glimlachten.

‘Wat denken jullie, komt er uit zo’n piepklein zaadje dan ook een klein, armzalig plantje?’ vroeg hij hen.
‘Helemaal niet!’ riep de jongen uit.
‘In de tuin van mijn opa staat eenmosterdboom. Die is heel hoog en heeft wel honderd takken. Er zitten drievogelnesten in, zo groot is hij!’
Jezus lachte. ‘Dat heb je goed gezegd’, zei hij.

‘Dus ook uit een klein zaadje kan een machtige boom groeien. Zo is het ook met het Rijk van God. Vergeet dat nooit. Je mag nooit de moed verliezen. Beetje bij beetje wordt de wereld meer en meer een plaats van vrede en geluk voor iedereen. Waar er geen pijn meer is en geen verdriet. Een plaats waar iedereen gelukkig is. Als je het bijna bent vergeten, moet je snel even denken aan dit mosterdzaadje.’

Jezus nam de hand van de jongen vast en legde het mosterdzaadje op zijn handpalm. Daarna sloot hij de vingers van de jongen eromheen. ‘Het wordt een grote boom’, zei hij glimlachend. De jongen liep weg met zijn gesloten hand voor zich uit, alsof hij er een schat in bewaarde.

Naar Marcus 4,26-34

Bron:kerknet.be.