6 juni 2021: Hoogfeest van het Heilig Sacrament. (Marcus 14,12-16, 22 – 26) -Viering van de Eerste Heilige Communie

Liturgisch en theologisch is Sacramentsdag een uitgelezen dag voor de Eerste Communie. Maar of dat pastoraal en catechetisch ook zo is, is nog maar de vraag.

Een gezegende Sacramentsdag! – Gegroet o kruis, onze enige hoop

Een gezegende Sacramentsdag! – Gegroet o kruis, onze enige hoop

Sacramentsdag is een eigenlijk een vernieuwd vieren van Witte Donderdag. Nu op een feestelijker wijze en met nadruk op de Tegenwoordigheid van Christus in het gebroken brood en de ingeschonken wijn. In woord en beeld vat Jezus de diepste bedoeling van zijn leven samen. Zó –gebroken en leeggeschonken– wil ik er voor jullie zijn. Mijn leven overgeleverd in jullie handen.Wij staan stil bij het Mysterie van liefdevolle aanwezigheid van Jezus in brood en wijn. En deze aanwezigheid overstijgt de symbolische aanwezigheid, maar is een persoonlijke en werkelijke aanwezigheid waarin Jezus zich aan ons toevertrouwt. God hecht zijn aanwezigheid aan materiële zaken als brood en wijn. Dit is de diepste betekenis van het woord Sacrament.

TITUS BRANDSMA (3) | MUIZENEST

TITUS BRANDSMA (3) | MUIZENEST

In barak 26 in het concentratiekamp Dachau (1942) woonden veel priesters.Overdag moesten ze in weer en wind werken in een kruidentuin. Van tijd tot tijd kwam daar een meisje langs lopen dat op stiekeme wijze een metalen trommeltje geconsacreerde hosties verstopte tussen de bedden met kruiden.Dat trommeltje werd dan gevonden door een van de priesters die het onder zijn gevangenispak verstopte. ’s Nachts als de bewaking minder werd, werden de hosties onder de priesters verdeeld. Titus Brandsma bewaarde een stukje in zijn brillenkoker. Op een keer toen Titus door een Kapo (kamp politie) in elkaar geslagen werd en over de grond kroop en nauwelijks meer kon opstaan, zei broeder Rafaël: “Pater Titus wat hebben die schoften jou nou weer aan gedaan?” Titus graaide naar zijn brillenkoker en zei:

“Ik wist toch Wie ik bij mij had”.

De Tegenwoordigheid van Christus in het gebroken brood gaf hem die lijdensmoed.

Hoe vertellen wij de kinderen van 7 en 8 jaar over de Tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie? Is er een kinderuitgave van het handboek van dogmatiek? Is het abstractievermogen van kinderen zo ver ontwikkeld dat ze brood en lichaam van Christus in één begrip kunnen denken? Paus Pius X die de kindercommunie aanbeval, stelde als voorwaarde dat de kinderen het onderscheid kende tussen ‘gewoon’ brood en ‘gezegend’ brood.

Laten we wel wezen: een ronde hostie is zelf al geen gewoon brood. Je kunt kinderen alleen maar iets duidelijk maken als ze iets ervaren hebben. Dat proberen we aan de hand van verhalen hoe Jezus voor een medemens teken van Gods liefde was; hoe hij met alle mensen die verkeerd gedaan hadden, een nieuw begin wilde maken; hoe hij de mensen wees op de goedheid van God die als een Vader voor ons blijft zorgen als wij Hem maar vertrouwen. Al die verhalen lopen uit om het verhaal van het feestmaal waarin Jezus zegt:

“Ik wil met jullie verbonden blijven.
Eet van dit brood en drink van deze wijn.
Als je hiervan deelt en aan mijn denkt,zal ik altijd bij jou zijn.”

Kinderen die de verhalen van Jezus kennen en die in de kerk zien dat het brood op het altaar gezegend wordt, kunnen ‘gewoon’ brood onderscheiden van ‘gezegend’ brood. Dat brood van Jezus noemen we ‘het denk- en deel-brood van Jezus’. Wie bij het ontvangen van het gezegende brood aan de verhalen van Jezus denkt en hoe Hij het leven met anderen wil delen, ontvangt niet een stukje brood, maar die ontvangt Jezus die zich geeft en die met ons verbonden wil zijn. Wie van dit brood eet, zegt Jezus, zal niet sterven.

De vraag naar de manier waarop wij de werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus moeten opvatten is misschien niet zo belangrijk. De belangrijkste vraag is:

vertrouwen wij erop dat in het gebroken brood Jezus zich aan ons overlevert en zeggen wij daar “Ja en Amen” op?

Zijn wij bereid in de kracht van Jezus ons leven met anderen te delen zodat de tafel voor alle mensen eens werkelijkheid wordt? Weet U: de kratten voor de voedselbank in de hal hebben alles te maken met uw geloof in Jezus’ Tegenwoordigheid!

Aantal klanten bij Voedselbank Oss stabiliseert, maatregelen getroffen voor mogelijke toeloop | Kliknieuws

Aantal klanten bij Voedselbank Oss stabiliseert, maatregelen getroffen voor mogelijke toeloop | Kliknieuws