Toos, moeder van de kerk

Op 16 mei heeft Mgr. de Korte aan het eind van de viering Toos naar voren geroepen. Hij vroeg: “Wil mevrouw Wiersma naar voren komen? ”. Toos keek verbaasd om zich heen. Heet er nog iemand hier Wiersma? José de Bekker maakte duidelijk dat zij bedoeld werd. Toos kwam naar voren.

Mgr. de Korte overhandigde haar de H. Johannes Evangelist penning wegens bijzondere verdienste voor de kerk van ’s Hertogenbosch.

Vijftig jaar lang heeft Toos kosterswerkzaamheden verricht in de Scheppingskerk en in de St. Jozefkerk. Als koster was ze ook de hartelijke en behulpzame gastvrouw voor de mensen. Aan iedere wens wilde Toos tegemoetkomen; voor ieder probleem bedacht ze een oplossing. Door handigheid en goede smaak zag de kerk er altijd zeer verzorgd uit.

Meer nog vertelde de bisschop over haar zorg voor de pastores.

Ik vul de bisschop aan: Voor iedere pastor had Toos een aparte en passende benadering. De een toomde zij in en de ander stelde zij gerust. Een derde gaf ze een wijze les en de vierde bemoedigde zij. Een vijfde troostte zij bij tegenslag en voor een zesde had zij een moederlijke terechtwijzing. Bij vele pastores had ze aanmerkingen op de kleding. Die moest altijd schoon en heel zijn want ‘haar eerwaarde heren’ moesten er altijd netjes uitzien en er niet als schobbejakken bijlopen.

Een bijzondere vermelding verdient wel haar zorgzaamheid voor George Zeegers. Kortom: Toos was meer dan koster van de kerk, zij was een spil in het parochieleven.Alle parochianen in de kerk en zij die thuis online hebben gekeken, stemmenvan harte in met deze onderscheiding.Ik ben ervan overtuigd dat allen die dit lezen, haar ook geluk willen wensen.