Wie is Dorothy Day? Een vrouw met wie je kennis moet maken!

Dorothy Day in 1916. (Fotograaf Onbekend). Bron: [corbisimages.com](http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/BE064360/dorothy-day?popup=1), via [Wikimedia](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71647416)

Dorothy Day in 1916. (Fotograaf Onbekend). Bron: corbisimages.com, via Wikimedia

“Alles is genade” is de titel van een boeiende biografie van een zeer bijzondere vrouw

Het gezin waarin Dorothy Day opgroeit is nauwelijks kerkelijk betrokken.Ze heeft vanaf haar kinderjaren al een groot religieus gevoel, al weet ze daar niet goed raad mee. Later verhuist het gezin naar Chicago, waar Dorothy journalistiek gaat studeren. Dorothy verkeert in die jaren in linkse, anarchistische kringen in New York.Tegelijkertijd is er haar verlangen naar God. Vaak zit ze achter in de kerk, bij een mis, zonder mee te doen.

Na een aantal jaar, en na een paar ongelukkige relaties - ze krijgt een dochter, Tamar - treedt Dorothy toe tot de Rooms-Katholieke Kerk. Ze wordt samen met haar dochter gedoopt. Dorothy heeft al die tijd al een scherp oog voor het lot van de sociale onderklasse in New York. Veel arbeiders krijgen slecht betaald, werken en wonen onder slechte omstandigheden, en kunnen hun kinderen zelfs geen eten geven. New York is voor die onderklasse bepaald geen paradijs. Het leidt ertoe dat Dorothy zich betrokken gaat voelen en iets wil gaan doen omdat ze gelooft dat God elk mens van waarde vindt. Sterker nog: in elk mens is Jezus te zien.

Afbeelding van voorkant boek: Alles is genade

Afbeelding van voorkant boek: Alles is genade

Wat Dorothy Day haar hele leven bleef drijven - ze overleed in 1980 op 83-jarige leeftijd - was haar overtuiging dat in elk mens Christus aanwezig is, hoe arm ook, hoezeer ook aan de onderkant van de samenleving. Elk mens is van waarde, in elk mens kun je Jezus ontmoeten. Die overtuiging maakte dat zij zich ging inzetten voor voedsel, kleding en onderdak voor elk mens, zich ging verzetten tegen oorlog, onrecht enslechte arbeidsomstandigheden. Over heel de wereld zijn er huizen tevinden van “The Catholic Worker”, waarvan twee in Nederland.