Tussen waken en dromen

Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van ’t graf genomen,
horen vrouwen het bericht,
Dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.

Zij die zich als eersten buigen over leven in haar schoot,
zijn op Pasen kroongetuigen van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet, weten zich bevrijd voorgoed.

Uit een sprakeloos verleden weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden, open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan: het is tijd om op te staan.

Lente kleurt de kale bomen, door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen, zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in met de toon van het begin.
(Hanna Lam)

Lang geleden hoorde ik een oudere vrouw zeggen: “Bij iedere geboorte sta je met één been in het graf” en “Ieder kind is een risico”. Ze had zeven kinderen en blijkbaar zeven keer het aangedurfd een kind te krijgen. Geen kind wil voor zijn moeder levensbedreigend zijn. Gelukkig is het met alle kinderen goed gegaan.

Vrouwen zijn intens betrokken bij het mysterie van leven en dood. Misschien zijn vrouwen daarom wel de eerste getuigen van Pasen: Jezus is de Levende!

Ons geloof berust op het getuigenis van de apostelen. Op de eerste plaats dan toch op de ‘apostola apostlorum’, de apostel van de apostelen, Maria Magdalena.

“Zij die zich als eersten buigen over leven in haar schoot,
zijn op Pasen kroongetuigen van nieuw leven uit de dood.”

Als de mannen getuigen zijn, dan is een vrouw toch kroongetuige.

Vrouwen staan aan een nieuw begin van leven. Zij ontvangen als eersten de nieuwe schepping en geven deze door. Er gaat een nieuwe tuin open, een nieuw paradijs. Het is tijd om op te staan. Opstaan om die nieuwe wereld vol levenskracht te beginnen. Het zijn vrouwen die de mannen oproepen mee te doen. Meedoen met de vernieuwing.

“Juichend stemt het leven in met de toon van het begin”.

Het geloof dat Jezus de levende is, wordt voor het eerst door vrouwen levend gehouden. De mannen in de kerkgemeenschap mogen de vrouwen dankbaar zijn voor hun geloofsinzicht.

Graag wens ik allen een hoop gevend Paasfeest.

Mooie feestdagen voor u allen.
pastor Tom Buitendijk OCarm.