De Goede Week en Pasen

Deze week –de belangrijkste van het kerkelijke jaar– kunnen we ook dit jaar niet vieren met heel de parochiegemeenschap. In de vieringen zijn maar dertig mensen toegestaan. Het is van belang dat u zich opgeeft.

Goede Week en Pasen 2021 | Kerknet

Goede Week en Pasen 2021 | Kerknet

Op zaterdagavond voor Palmzondag is er een viering om 17.00 uur.

Daar is voldoende plaats voor méér mensen. In de nacht van zaterdag op zondag gaat de zomertijd in. De viering van Palmzondag is om 10.00 uur.

Op Witte Donderdag is er om 19.00 uur een viering.

In plaats van collecte voor de kerk wordt u een bijdrage gevraagd voor de voedselbank.

Op Goede Vrijdag om 15.00 uur lezen we het lijdensverhaal van Jezus volgens Johannes.

Wij eren het kruis van Jezus met bloemen.

U wordt dus gevraagd bloemen mee te nemen.

Op Goede Vrijdag om 19.00 uur is er een meditatieve viering rond het Kruis.

Mensen die de online viering van Goede Vrijdag mee beleven wordt gevraagd thuis een bloem bij het kruisbeeld neer te zetten en een kaars te branden.

Op Paaszaterdag vieren we de Plechtige Paaswake om 19.00 uur.

Deze viering is de hoogste en meest belangrijke viering van ons geloof. Wij belijden ons geloof in de Verrezen Christus die ons het eeuwig leven schenkt.

Op Paaszondag vierenx we het Hoogfeest van Pasen om 10.00 uur.

Wij staan stil bij het mysterie van het nieuw leven dat sterker is dan de dood.

Na de vieringen van Pasen is er een deurcollecte voor de Vastenactie ten bate van het tandheelkundig project Sierra Leone (zie Tijdingen #11).

Dit is de eerste pagina van
Nummer #13 – zaterdag 27 maart 2021
Volgende pagina (2) »