Benedictus Buns, een muzikaal genie uit Boxmeer, herontdekt.

Judith en Tineke Steenbrink op de orgelbank in de basiliek van Boxmeer. Beeld Wouter Jansen.

Judith en Tineke Steenbrink op de orgelbank in de basiliek van Boxmeer. Beeld Wouter Jansen.

Natuurlijk weten ze in de Karmel van Boxmeer wel wie Buns. Het kerkkoor van Boxmeer heet dan ook het Benedictus Bunskoor. Maar wie die Buns was en welk groot muzikaal talent, dat weten alleen de fijnproevers. De zusjes Judith en Tineke Steenbrink zijn dat. Beiden zijn op een steenworp afstand van Boxmeer opgegroeid in Oeffelt. Judith is violist en Tineke organist en dirigent.

Beiden zijn gegrepen door barokmuziek en hebben de composities van Buns ontdekt en op CD gezet. Naar hun inzicht staat Buns op gelijke hoogte met Jan Pieterszoon Sweelinck. De Provincie Brabant hoeft niet onder te doen voor de stad Amsterdam!

Over Benedictus Buns

Buns geboren in het nu Duitse stadje Geldern in 1642. Op 17-jarige leeftijd trad hij in in de Karmel en kreeg de naam Benedictus van de Heilige Jozef. In 1660 werd hij priester gewijd. Hij verhuisde tussen 1666 en 1671 naar Boxmeer en werd daar in 1679 organist van de huidige St. Petrusbasiliek en kapelmeester aan het hof van de heren van de Bergh, de graven van Boxmeer.

[Schilderij van Benedictus Buns (Wim Goossens, Public domain, via Wikimedia Commons)](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buns2b.jpg)

Schilderij van Benedictus Buns (Wim Goossens, Public domain, via Wikimedia Commons)

Het orgel waar Buns op speelde en het oksaal – de omlijsting van het orgel - hebben de Tweede Wereldoorlog overleefd en zijn herplaatst in de herbouwde kerk.

[Foto van het orgel in de St. Petrusbasiliek van Boxmeer (Door Wim Goossens, CC BY-SA 3.0)](https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4145454)

Foto van het orgel in de St. Petrusbasiliek van Boxmeer (Door Wim Goossens, CC BY-SA 3.0)

Benedictus reisde veel en had overal contacten. Antwerpen, Amsterdam, Brussel en Keulen bezocht meerdere malen voor het drukken van zijn muziek en vermoedelijk ook wel voor uitwisseling met collega’s. Hij kan, alhoewel hij veelal religieuze muziek schreef, als de meest belangrijke Nederlandse componist in de tweede helft van de zeventiende eeuw te worden beschouwd.

Als trouw religieus keerde hij iedere keer naar Boxmeer terug. Naast musicus was hij ook vele keren subprior van het klooster en docent muziek aan de Latijnse School. Hij overleed op 6 december 1716 te Boxmeer op de leeftijd van 74 jaar. In de kloostergang is in 1968 een herinneringsteen ingemetseld.

Holland Baroque

De zussen Steebrink van het gezelschap Holland Baroque hebben Buns ontdekt. Er is bijv. een wonderschoon Requiem gevonden voor solisten, dubbelkoor en twee orkesten. Dat moet toch een keer worden uitgevoerd! Eensgezind zeggen de zussen: Het is tijd voor Buns!

U kunt zelf beluisteren hoe mooi zij Magnificat van Buns doen klinken: