14 Maart 2021 Zondag van de Vastenactie.

Op deze zondag zal de heer Hans van Hest, oud-tandarts aan de Molenstraat, ons iets vertellen over het vrijwilligersproject Dental Health in Sierra Leone.

[Dental Health & Hygiene for Young Children (HealthyChildren.org)](healthychildren.org)

Dental Health & Hygiene for Young Children (HealthyChildren.org)

Via het parochieblad hebt u al kennis kunnen maken met dit mooie project. Met een kort filmpje zal hij laten zien hoe nodig tandheelkundige zorg daar is en hoe Dental Health daarin probeert te voorzien.

Op deze zondag zult u ook gevraagd worden uw ‘vastenoffer’ te brengen in de uitgangscollecte. Met Pasen zullen dit weer doen. Omdat er zo weinig mensen in de kerk mogen komen, willen veel mensen natuurlijk via de bank hun ‘offergave’ aanbieden.

Dat kan dan via:

IBAN NL 56 RABO 0140.4057.71
Ten name van: Titus Brandsmaparochie in Oss,
onder vermelding van: Sierra Leone of Dental Health.

Uiteraard kunt u de viering online meebeleven. Wekelijks zijn er gemiddeld zo’n zestig ontvangers. Dat kan één iemand zijn maar ook twee of meer kijkers. De kwaliteit van de uitzendingen is goed te noemen.

Dus: op zondag tien uur aan het scherm via onze Live-pagina!