Ter voorbereiding op de zondag Johannes 3, 14 – 21

Jezus is in Jerusalem aangekomen en in de Tempel vindt de eerste confrontatie plaats met ‘de Joden’ zoals Johannes de evangelist dat schrijft. Bij ‘de Joden’ moeten weniet denken aan het joodse volk als geheel. Veel joodse mensen zochten Jezus juist op vanwege de tekenen die hij stelde. Denk maar aan de broodvermenigvuldiging. Johannes bedoelt met ‘de Joden’ de joodse religieuze leiders die zozeer vasthielden aan tradities, voorrechten en status dat ze geen oog en oor hadden voor de vernieuwende boodschap van rabbi Jezus.

Jezus en Nikodemus (Overweging Augustinuskerk)

Jezus en Nikodemus (Overweging Augustinuskerk)

Niet alle joodse leraren en overheden waren zo hard en ongenaakbaar. Nikodemus komt in de nacht naar Jezus voor een gesprek over wie Jezus is en wat zijn boodschap inhoudt. Aan het eind van het Johannesevangelie blijkt dat Nikodemus Jezus trouw gebleven is. Samen met Jozef van Arimathea zorgt hij voor Jezus’ begrafenis.

In het gesprek vertelt Jezus over zijn naderende kruisdood. Hij gebruikt daarbij een oud bijbels beeld uit de tijd van Mozes toen het joodse volk nog door de woestijn trok. Wie kracht genoeg had om óp te kijken naar een bronzen slang op een hoge paal zal in leven blijven. Zo zal ieder die óp kijkt naar de Gekruisigde Jezus gered kunnen worden. Wie gelooft in de kruisliefde van Jezus zal Hem in liefde volgen en na volgen.

Johannes geeft dit gesprek van Jezus en Nikodemus niet woordelijk weer. Hij schrijft in de taal van iemand die overtuigd gelooft in de gestorven en verrezen Christus. Hij belijdt Jezus als Zoon van God.

Voor Johannes en zijn gemeenschap is het geloof in Jezus als Gods zoon noodzakelijk om gered te worden. Wie dat aanbod van redding niet aanneemt zet zichzelf buiten spel. Of ander gezegd: hij veroordeelt daardoor zichzelf.

Mensen die Jezus niet kennen of die zijn boodschap niet goed kunnen verstaan zijn daarmee niet per se veroordeeld. Het aanbod van liefde dat Jezus hen doet, heeft hen nog niet voldoenden geraakt.