No feed items found.

Symposium Transities (De Roerom, 2016) — René Peters: “Het is eerlijker om verschil te maken”

Op het Symposium Transitie van de Roerom op 9 september 2016 betoogt René Peters (wethouder Oss, kandidaat CDA-kamerlid) dat zorg en ondersteuning maatwerk moet worden, dat niet langer tot stand kan komen door standaarden –waar men recht op heeft– aan te vinken. Deze transitie in de zorg kan alleen goed gemaakt worden als de ander bij de oplossing betrokken wordt, zo stelt hij.