“Omzien naar elkaar” — Henk Peters over ons en de Ander

Henk Peters bespiegelt de tegenstelling van ons streven naar individualiteit en onze behoefte aan de verbinding met de Ander. Hij stelt dat we te hard geleund hebben op de overdaad die de aardgasbaten ons vanaf de jaren 1970 boden. Nu het einde van die inkomstenbron in zicht lijkt, worden ook de negatieve gevolgen daarvan in ons maatschappelijke leven zichtbaar; vaak zelfs op schrijnende wijze. Hij roept op om weer te leren vertrouwen in de Ander, dat met zich meebrengt dat jij er ook voor hen zult moeten zijn wanneer zij een appél op jou doet. Ofwel, 256 dagen Pinksteren.

Bestuurswisseling 2015/2016

Uit: Parochieblad jaargang 20 nummer 7 (december 2015/januari 2016) De bestuursperiode onder vice-voorzitterschap van Harry Faassen kan vooral gekenmerkt worden als een periode dat de fusie tot Titus Brandsmaparochie zich moest gaan zetten. Elke parochie heeft haar eigen gewoonte en cultuur. Natuurlijk allebei katholiek maar op een eigen manier gerund Lees meer…