“Omzien naar elkaar” — Henk Peters over ons en de Ander

Henk Peters bespiegelt de tegenstelling van ons streven naar individualiteit en onze behoefte aan de verbinding met de Ander. Hij stelt dat we te hard geleund hebben op de overdaad die de aardgasbaten ons vanaf de jaren 1970 boden. Nu het einde van die inkomstenbron in zicht lijkt, worden ook de negatieve gevolgen daarvan in ons maatschappelijke leven zichtbaar; vaak zelfs op schrijnende wijze. Hij roept op om weer te leren vertrouwen in de Ander, dat met zich meebrengt dat jij er ook voor hen zult moeten zijn wanneer zij een appél op jou doet. Ofwel, 256 dagen Pinksteren.

Medische ethiek en politiek — Door Vincent Kirkels

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit De Roerom, jaargang 31, nummer 6 (februari 2017)*. URL:  http://data.axmag.com/data/VIP/201705/U99779/F439338/index.html?page=12. *: Koppeling werkt alleen op apparaten met ondersteuning voor Adobe Flash; overige koppelingen door redactie tbposs.nl. Wat dit laatste betreft: het verkiezingsprogramma van D66 telt tweehonderdzesendertig pagina’s en dat van de PVV slechts één pagina. De partijen Lees meer…