Overweging van zondag 19 augustus 2018 door pastor Tom Buitendijk

  Woord van welkom. Fijn dat U weer gekomen bent om Eucharistie te vieren en om samen te luisteren naar Jezus’ woorden in het Johannesevangelie. Het gaat om moeilijke woorden die we eigenlijk alleen in geloof en vertrouwen kunnen verstaan. Bidden wij zingend om Gods ontferming opdat wij geschikt worden om deze viering met een Lees verder…

Door Pastor Tom Buitendijk, geleden