“Kwetsbaarheid smeekt om vergeving” — Pastoraal woord door Leon Teubner

Verschenen in Parochieblad jrg 23, nr6 Als we dit toespitsen op onszelf: kwetsbaar is ons lichaam voor ziektes, lijden, ongelukken, en dood; kwetsbaar is onze geest voor dementering en depressies; kwetsbaar is ons hart voor verharding en verbittering; kwetsbaar zijn wij ook in onze relaties, in het vinden van  genade in de ogen van elkaar. Deze Lees meer…