Overweging van 1 januari 2017 door pastoraal werker Leon Teubner — Nieuwjaarsdag

  En het geschiedde: toen de engelen van de herders waren heengegaan, dat zij zeiden tot elkaar: ‘Kom, laten we naar Bethlehem gaan om te zien het woord dat geschied is, dat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Wat is nu dat woord dat geschied is, dat de Heer aan de herders bekend heeft gemaakt: Heden Lees verder…

Door Pastoraal werker Leon Teubner, geleden