Brief van Paus Franciscus van 20 augustus 2018 over seksueel misbruik door priesters – “Wanneer een lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden”

Bron: “Brief van Zijne Heiligheid Paus Franciscus aan het Volk van God”. (14 september 2018) RKKerk.nl. Vertaling: Vlaamse Bisschoppen via www.kerknet.be, voor Nederland aangepast met geciteerde teksten uit de Nederlandse vertalingen daarvan. Copyright: Liberia Editrice Vaticana/SRKK Overige koppelingen verwijzen naar originele Engelse pagina’s Als we naar het verleden kijken, weten we dat we Lees meer…

Overweging van Pinksteren 2018 door pastor Tom Buitendijk

Van harte welkom op deze Pinksterdag. Wij vieren dat  Maria, de groep apostelen en andere leerlingen in vuur en vlam werden gezet door de Heilige Geest . In wind en vuur overkwam Hij hen. Zou die Geestkracht zijn uitgewaaid? Pessimistische mensen denken van wel, maar mensen met hoop en vertrouwen zien nog steeds tekenen dat de Geest Gods werkzaam is. Misschien geen laaiend vuur maar wel een ondergrond vuurtje dat smeult. Als wij ons hart voor die geest openen zal Hij ook ons kunnen herscheppen. Bezinnen we ons een ogenblik over de vraag of wij de Geest  wel toelaten.