Medische ethiek en politiek — Door Vincent Kirkels

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit De Roerom, jaargang 31, nummer 6 (februari 2017)*. URL:  http://data.axmag.com/data/VIP/201705/U99779/F439338/index.html?page=12. *: Koppeling werkt alleen op apparaten met ondersteuning voor Adobe Flash; overige koppelingen door redactie tbposs.nl. Wat dit laatste betreft: het verkiezingsprogramma van D66 telt tweehonderdzesendertig pagina’s en dat van de PVV slechts één pagina. De partijen Lees meer…