Medische ethiek en politiek — Door Vincent Kirkels

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit De Roerom, jaargang 31, nummer 6 (februari 2017)*. URL:  http://data.axmag.com/data/VIP/201705/U99779/F439338/index.html?page=12. *: Koppeling werkt alleen op apparaten met ondersteuning voor Adobe Flash; overige koppelingen door redactie tbposs.nl. Wat dit laatste betreft: het verkiezingsprogramma van D66 telt tweehonderdzesendertig pagina’s en dat van de PVV slechts één pagina. De partijen Lees meer…

Symposium Transities (De Roerom, 2016) — René Peters: “Het is eerlijker om verschil te maken”

Op het Symposium Transitie van de Roerom op 9 september 2016 betoogt René Peters (wethouder Oss, kandidaat CDA-kamerlid) dat zorg en ondersteuning maatwerk moet worden, dat niet langer tot stand kan komen door standaarden –waar men recht op heeft– aan te vinken. Deze transitie in de zorg kan alleen goed gemaakt worden als de ander bij de oplossing betrokken wordt, zo stelt hij.

Symposium Transities (De Roerom, 2016) — Dr. Jos Roemer: “Hetzelfde anders doen”

Op het Symposium Transitie van De Roerom op 9 september 2016 confronteert Dr. Jos Roemer (identiteitsbegeleider voor onderwijs SOL) ons met wat de katholieke identiteit voor scholen nog inhoudt, in de context van de massale ontkerkeling van de afgelopen halve eeuw. Of, welke transitie in het onderwijs benodigd is als antwoord op het wegvallen van vertrouwde verbanden en zekerheden in een samenleving in beweging, wat betreft oude thema’s als spiritualiteit en zinvragen in het onderwijs.

De Roerom organiseert Symposium Transities op 8 september 2016 ter gelegenheid van zijn 30-jarig bestaan

Op 9 september 2016 organiseert De Roerom het Symposium Transities. Het thema staat centraal in de actualliteit, van politiek tot bestuur. Ook wij erkennen dat we niet langer op de oude voet verder kunnen, en dat er geen weg terug is. Aan de hand van lezingen door René Peters, Jos Roemer en bisschop Gerard de Korte willen we met u onderzoeken wat dat voor ons als spirituele gemeenschap; als Gods volk onderweg betekent.