Adventsactie voor Zusters van Besançon in Damascus (Syrië) — Ooggetuige verslag door Geert van Dartel

Update: Geert verzorgt een lezing over zijn ervaring op 10 december 2018 om 19.30 uur Ook zetten de zusters zich in voor de ondersteuning van arme families en studenten. Dat gebeurt vanuit de St. Jozefparochie in Damascus. Ze dragen zorg voor meer dan 500 vluchtelingen/gezinnen, er is een medische post, een tandarts en een Lees meer…

“Omzien naar elkaar” — Henk Peters over ons en de Ander

Henk Peters bespiegelt de tegenstelling van ons streven naar individualiteit en onze behoefte aan de verbinding met de Ander. Hij stelt dat we te hard geleund hebben op de overdaad die de aardgasbaten ons vanaf de jaren 1970 boden. Nu het einde van die inkomstenbron in zicht lijkt, worden ook de negatieve gevolgen daarvan in ons maatschappelijke leven zichtbaar; vaak zelfs op schrijnende wijze. Hij roept op om weer te leren vertrouwen in de Ander, dat met zich meebrengt dat jij er ook voor hen zult moeten zijn wanneer zij een appél op jou doet. Ofwel, 256 dagen Pinksteren.