Taalvernieuwing in corona tijd

Ineens ontstaan er nieuwe woorden die we van tevoren niet kenden, maar die we wel onmiddellijk verstaan. Iedere tijd en iedere gebeurtenis brengt nieuwe woorden met zich mee. Uitvindingen of spontane vondsten. Onze bisschoppen hebben ernstige protocollen voorgeschreven over hygiëne in kerkgebouwen, over hygiëne bij toediening van de sacramenten, over Lees meer…