Adventstijd

(verschenen in het parochieblad jaargang 24, nummer 6) 1 – 8 – 15 – 22 DECEMBER OM 10. 00 UUR. In dit mooie lied uit de zeventiende eeuw van Valentin Thilo wordt op dichterlijke wijze gezegd wat Advent is en wat Advent ons biedt: een voorbereiding op de ontmoeting met Lees meer…

Adventsactie voor Zusters van Besançon in Damascus (Syrië) — Ooggetuige verslag door Geert van Dartel

Update: Geert verzorgt een lezing over zijn ervaring op 10 december 2018 om 19.30 uur Ook zetten de zusters zich in voor de ondersteuning van arme families en studenten. Dat gebeurt vanuit de St. Jozefparochie in Damascus. Ze dragen zorg voor meer dan 500 vluchtelingen/gezinnen, er is een medische post, een tandarts en een Lees meer…