Privacy en gegevensverwerking op onze site

Bijgewerkt op 20 februari 2021

Als kerk en geloofsgemeenschap verwerken we persoonsgegevens van onze parochianen, waaronder bijzondere, zoals hun geloofsovertuiging. Tegelijkertijd hechten we juist zeer aan de bescherming van de identiteit en gegevens van hen. En aan die van u, als bezoeker van onze website.

Waar gaat deze verklaring over?

Op deze pagina vindt u dat deel van ons privacybeleid dat relevant is voor u als bezoeker van onze website. U kunt het volledige privacybeleid —dat vooral relevant is voor parochianen— opvragen via ons secretariaat. Dat privacybeleid is door het parochiebestuur vastgesteld op 1 juni 2018.

Wie zijn wij?

Wij zijn de Titus Brandsmaparochie Oss, een Rooms Katholieke parochie te Oss, binnen het bisdom Den Bosch.

Wie is waar voor verantwoordelijk?

De bisschop van den Bosch stuurt onze parochie als eindverantwoordelijke aan. De uitvoering van die eindverantwoordelijkheid heeft de bisschop opgedragen aan de pastoor van de parochie. De pastor is bereikbaar via het secretariaat. Zie onze Parochiegids voor meer informatie.

De privacyverklaringen van bisdom en kerk staan beschreven op de pagina rkkerk.nl/avg/. Daar vindt u alle informatie over de van toepassing zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens verwerken wij via onze website?

Op deze website verzamelen wij geen gegevens van u. Dat is bijzonder te noemen. Zo hebben we ervoor gezorgd dat onze website geen cookies plaatst in uw web-browser.

En we maken geen gebruik van zogenaamde `derde partijen’, anders dan de volgenden:

  1. Op enkele pagina’s hebben we filmpjes ingesloten van Youtube, een onderdeel van Google. Als u zo’n pagina bezoekt verzenden wij geen gegevens over u (of uw computer of telefoon) naar hen. Echter als u zo’n filmpje start dan bezoekt u feitelijk ook hun servers;
  2. Onze website staat op een server bij onze internet service provider Antagonist, een zelfstandig Nederlands bedrijf in Enschede. Die zijn weliswaar wettelijk verplicht om zaken bij te houden die gebeuren op hun servers. Zo zullen ze in een logbestand uw IP-adres opslaan als u onze website bezoekt. Maar zij staan bekend om hun zorgvuldige omgang met dergelijke gegevens. Met hen hebben wij een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten, die u kunt downloaden van: antagonist.nl/downloads/algemene-voorwaarden.pdf;
  3. De video- en audio-opnames die we maken van de weekendvieringen in onze St. Jozefkerk sturen we door naar Kerkdienstgemist.nl, zodat mensen buiten de kerk die via internet live kunnen bekijken, of die registraties later kunnen terugkijken. Dat kan via onze uitzendingen-pagina op tbposs.nl/live, of via kerkdienstgemist.nl/streams/1521553.
    De privacy-regels van Kerkdienstgemist kunt u vinden op:
    support.kerkdienstgemist.nl/articles/juridische-informatie/privacy-statement;
  4. Kerkbezoekers kunnen voor aanvangst van de viering vragen om buiten beeld te zitten. Van degenen die (wel duidelijk) herkenbaar in beeld komen, zoals de pastor en koorleden, heeft de parochie expliciete toestemming ontvangen.