Als kerk en geloofsgemeenschap hechten wij zeer aan de bescherming van uw identiteit en persoonlijke gegevens. Mocht u zich desondanks zorgen maken over de manier waarop we dat doen of vragen, kritiek of adviezen hebben dan verzoeken wij u om contact met ons secretariaat op te nemen. Wij zullen uw vragen en verzoeken aandachtig behandelen.

Wij hebben ernaar gestreefd dit privacybeleid zo duurzaam mogelijk te maken.

  • Het privacybeleid is door het parochiebestuur vastgesteld op 1 juni 2018.

Wie zijn wij?

Wij zijn de Titus Brandsmaparochie Oss, een Rooms Katholieke parochie te Oss binnen het bisdom Den Bosch. De bisschop van den Bosch stuurt onze parochie als eindverantwoordelijke aan. De uitvoering van die eindverantwoordelijkheid heeft de bisschop opgedragen aan de pastoor van de parochie. De pastor zijn bereikbaar via het secretariaat.

Zie onze Parochiegids voor meer informatie en de website van de Rooms-katholieke kerk:  https://www.rkkerk.nl/avg/

Hier vindt u alle informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals van toepassing voor de Rooms-Katholieke Kerk.

Hoe kunt u een inzageverzoek van het privacybeleid indienen?

Indien u inzage wilt in uw door ons opgeslagen gegevens dan kunt u daarvoor een verzoek indienen bij ons secretariaat. Zij zullen u dan binnen twee weken laten weten wanneer u die informatie kunt verwachten. Wij hebben die tijd nodig omdat wij als vrijwilligersorganisatie niet permanent iemand daar verantwoordelijk voor kunnen maken en per verzoek door ons websteam zal moeten worden uitgezocht wie die taak op zich neemt. Daarvoor hanteren wij een maximale termijn van vier weken, zodat u maximaal zes weken op die informatie moet wachten. Wij streven ernaar om zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen.