Zondag 17 september begin van de Vredesweek. Zangers gevraagd!

Op zondag 17 september zijn we als parochiegemeenschap te gast in de Paaskerk voor een gezamenlijke viering. Het Jozefkoor zal daar zingen. Het zou fijn zijn als het Jozefkoor ondersteuning krijgt van gastzangers, van mensen die graag samen zingen. De repetities zijn op maandagen 4 en 11 september van 18.45 – 19.45 uur in de Paaskerk. Meer informatie bij Kees von Harenberg.