Viering ter gedachtenis aan de heilige Titus Brandsma

Op donderdag 27 juli vond in de St. Jozef kerk een feestelijke viering plaats ter gedachtenis aan de heilige Titus Brandsma, karmeliet. De Titus Brandsmaparochie uit Amstelveen was voor die gelegenheid op bezoek in Oss. Predikanten en pastores uit Oss en Amstelveen gingen in deze viering voor.
Dominee Ruth Jellema en pastoor Tom Buitendijk vinden de oecumenische samenwerking in Oss erg belangrijk. De heilige Titus Brandsma is voor alle mensen in Oss een inspirerende persoon.

Voor de lezers van Tijdingen.
De parochianen en gemeenteleden uit Amstelveen laten onze parochie weten dat ze blij verrast waren met deze dag. De hartelijke ontvangst, de mooie kerk met het prachtige silhouet van Titus, de feestelijke viering met zeven voorgangers, de uitstekende lunch: iedereen is vol lof over de ontvangst.

De gesprekken van Ossenaren en Amstelveners verliepen leuk. Het was een echte ontmoeting. Het middagprogramma bestond uit een prachtige lezing over Titus door zuster Hettie Berflo O. Carm, een bezoek aan Megen en een afsluitend diner. Voor Oss is deze dag een oecumenische impuls geweest. Titus verbindt ons over kerkgrenzen heen.