Praat mee over de toekomst van onze Kerk!

Het zou fijn zijn als er vanuit onze parochie een groepje mensen er heen kan gaan. Ik neem aan dat ‘de hele dag’ om 10.30 uur ’s morgens begint. Als u mij laat weten dat u mee wilt, dan kan ik ‘ de groep van onze parochie ‘ aan melden. Het is dé kans om uw bijdrage te geven aan de vernieuwing van de kerk.  Pastor Tom Buitendijk

Luisterend op weg’ organiseert een landelijke rondetafelbijeenkomst over de synodevragen uit het Synthesedocument ‘Een synodale kerk op zending’. Zie vorige Tijdingen.

Thema’s zullen zijn:

  • Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
  • Vorming in een missionaire Kerk;
  • Deelname aan een verwelkomende Kerk;
  • De vrouw in het leven en de zending van de Kerk;

Bij deze vier thema’s zal er best wel een zijn waar u aandacht  en interesse voor heeft. Vooral: u kunt mee praten en invloed uitoefenen. Geloof maar  dat ‘de stem van het volk ‘in de kerk gehoord en geteld wordt.  Zeker als er voldoende mensen mee praten.