Nieuws, mededelingen en berichten van pastoraat, bestuur en de werkvelden

100 JAAR KARMEL PASTORAAT

In het historisch overzicht dat gemaakt wordt ter
gelegenheid van 100 jaar Karmel pastoraat in Oss dit
jaar komen veel wetenswaardigheden te staan.
Ook is de feestcommissie druk in de weer met de
fototentoonstelling. Het belooft een bijzonder jaar te
worden met op:
15 april een symposium,
07 mei een speciale Da’s Passie,
04 juni een feestelijke viering.

Grote Schoonmaak

Er is weer grote schoonmaak in de kerk en pastorie.

Onder leiding van José de Bekker gaan we aan de slag op:
Dinsdag 14 maart van 10.30 -12.00 uur.
Dinsdag 21 maart van 10.30 -12.00 uur.
Wie heeft er zin om mee te helpen?
Iedereen is welkom.

Een nieuwe dirigent voor het nieuw gemengde koor

Op eerste kerstdag zong het Nieuw gemengde koor (een definitieve naam moet nog worden gezocht) onder leiding van Loek Elemans. Het koor dat in afwachting was van een nieuwe dirigent heeft samen met Loek de kerstviering voorbereid.

We kennen Loek al in verschillende rollen: bestuurslid, gebouwbeheerder, organisator van uitstapjes, cantor en tekenaar van de prachtige Titus aan de voorgevel van onze kerk. Voor Loek was het de eerste keer om voor zo’n koor te staan als dirigent, en we mogen hem en het koor bedanken en complimenteren voor de fijne viering die het koor heeft verzorgd.

Afgelopen woensdag heeft het koor kennisgemaakt met zijn nieuwe dirigent: Vincent Las.

Het is een bevlogen musicus die alles uit het koor wil gaan halen wat erin zit. Samen met organist John Blummel neemt hij de muzikale leiding op zich. De stemming van de middag was goed, en het koor heeft er zin in om samen met Vincent een nieuwe stap te maken. Wij wensen hen veel succes richting de Pasen!

Het koor repeteert elke woensdagmiddag van 14:00 tot 15:30 uur. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Vooral heren kunnen ze nog goed gebruiken!

Oecumenisch programma

Ook in het komende seizoen organiseert onze parochie samen met de Paaskerkgemeenschap een oecumenisch programma. We blijven natuurlijk doorgaan met de maandelijkse wandelingen: elke eerste woensdag van de maand. De thematiek van de wandelingen is een vervolg op het afgelopen jaar: de vruchten van de Geest. Goedheid, vriendelijkheid, trouw, geduld en zachtmoedigheid. 

Verder willen we een vervolg geven aan de gespreksmaaltijden, een tweede introductie op de Yoga en bespreken we een boek van Samuel Wells: “De toekomst die groter is dan het verleden”. 

Al met al, een gevarieerd programma!  

Op zondag 22 januari vindt er in onze kerk weer om 10:00u een oecumenische viering plaats. Na deze viering presenteren we een boekje met daarin het volledige programma. 

Onze Adventsactie voor Margreet Carpay in Ghana

Margreet, medeparochiaan van vroeger, heeft besloten haar leven te wijden aan kinderen met een geestelijke en/ of lichamelijke beperking. Ze heeft dit vele jaren gedaan in Nederland. Door haar Ghanese vrienden voelde zij zich uitgedaagd om dit werk op te zetten in Ghana. Met groot enthousiasme is zij begonnen. 

Ondanks tegenslagen is er een mooie school tot stand gekomen en krijgen een aantal kinderen onderwijs en daardoor toekomstkansen.  Margreet is zelf in Ghana gaan wonen in het besef dat haar leefwijze wel zeer eenvoudig zou worden.  Ze had het afzien van comfort en een beertje luxe er graag voor over.  Via haar Stichting Lumen Mundi heeft ze een noodkreet laten horen.

Doordat ook in Ghana alles veel duurder wordt, wordt het moeilijker de school verder uit te bouwen.  Maar ook – en dat is ernstiger – ze kan met haar persoonlijke uitgaven voor huisvesting, kleding en voeding nauwelijks toekomen. Haar leven wordt ondermaats sober.

Haar Stichting in Ghana heeft ook een afdeling in Nederland. Sjaak van Dorst, gepensioneerd huisarts, maar nog altijd actief bezig, is daar de voorzitter van.

De Nederlandse afdeling stelt zich ten doel jaarlijks een bedrag van € 20.000 te verwerven voor het project van Margreet in Ghana.

Dat doen ze door de bekendheid met Lumen Mundi te vergroten door presentaties te geven op scholen, in verenigingen en kerken.

Op 18 december komt Sjaak van Dorst een presentatie geven in onze kerk.

Natuurlijk verwacht van de collecte na de viering geen € 20.000 te ontvangen.

Een twintigste zou al heel mooi zijn. Ook de deurcollectes na de vieringen van kerstavond en kerstnacht zijn bedoeld om Margreet persoonlijk en haar werk te steunen.

Rond het evangelie iedere donderdag van 10.00 – 11.30 uur

Iedere donderdagmorgen lezen we met een groepje het evangelie van komende zondag. Doordat we telkens maar één lezing overwegen, krijgen we toch op de duur een beter inzicht in heel het evangelie en in zijn samenhang met het Eerste Testament. Het is geen les, geen studie, geen college. Het is een oefening in samen lezen. Soms denk je: ik snap niet veel van dit verhaal. Even later geeft een medelezer je een eyeopener. Iedere leeservaring is een avontuur.   Misschien zijn er mensen die aan het begin van het kerkelijk jaar willen aansluiten. Dat is een goed voornemen bij dit nieuwe jaar. Weet u welkom.