Paasattentie voor mensen thuis

Tweehonderd mensen hebben van u een paasattentie ontvangen. Deze zijn rondgebracht door u als vrijwillige medewerker, drieëndertig in getal. Het is een goede manier om de onderlinge band in de parochie te versterken.

Onze parochie telde per 1 maart 6911 leden; van wie er 4216 alleen zijn; er zijn 290 gezinnen. Van die 4216 leden zijn de meesten ouder dan zestig jaar.

Onze parochie VAN ouderen wil ook een parochie zijn VOOR ouderen.

Dat VOOR ELKAAR kunnen we samen waar maken. Pasen is het feest van nieuwe levenskracht. We houden elkaar vitaal!