Onze Adventsactie voor Margreet Carpay in Ghana

Margreet, medeparochiaan van vroeger, heeft besloten haar leven te wijden aan kinderen met een geestelijke en/ of lichamelijke beperking. Ze heeft dit vele jaren gedaan in Nederland. Door haar Ghanese vrienden voelde zij zich uitgedaagd om dit werk op te zetten in Ghana. Met groot enthousiasme is zij begonnen. 

Ondanks tegenslagen is er een mooie school tot stand gekomen en krijgen een aantal kinderen onderwijs en daardoor toekomstkansen.  Margreet is zelf in Ghana gaan wonen in het besef dat haar leefwijze wel zeer eenvoudig zou worden.  Ze had het afzien van comfort en een beertje luxe er graag voor over.  Via haar Stichting Lumen Mundi heeft ze een noodkreet laten horen.

Doordat ook in Ghana alles veel duurder wordt, wordt het moeilijker de school verder uit te bouwen.  Maar ook – en dat is ernstiger – ze kan met haar persoonlijke uitgaven voor huisvesting, kleding en voeding nauwelijks toekomen. Haar leven wordt ondermaats sober.

Haar Stichting in Ghana heeft ook een afdeling in Nederland. Sjaak van Dorst, gepensioneerd huisarts, maar nog altijd actief bezig, is daar de voorzitter van.

De Nederlandse afdeling stelt zich ten doel jaarlijks een bedrag van € 20.000 te verwerven voor het project van Margreet in Ghana.

Dat doen ze door de bekendheid met Lumen Mundi te vergroten door presentaties te geven op scholen, in verenigingen en kerken.

Op 18 december komt Sjaak van Dorst een presentatie geven in onze kerk.

Natuurlijk verwacht van de collecte na de viering geen € 20.000 te ontvangen.

Een twintigste zou al heel mooi zijn. Ook de deurcollectes na de vieringen van kerstavond en kerstnacht zijn bedoeld om Margreet persoonlijk en haar werk te steunen.