OECUMENISCHE GESPREKSMAALTIJD:

wat is heilig voor jou?”

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om met ons oecumenisch programma aan te sluiten bij het thema van de PKN: ‘Aan tafel: Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding’

Zoek met ons naar een nieuwe manier van kerk-zijn

Graag willen we dit jaar letterlijk met elkaar aan tafel gaan, elkaar ontmoeten tijdens een maaltijd en tot dieper gesprek komen over verschillende thema’s.

De eerste maaltijd staat gepland voor komende donderdag, 17 november om 17u in de st. Jozefkerk. We willen met elkaar in gesprek over heiligheid. Het is een oud woord dat wellicht wat weerstand oproept. Wat verstaan we onder heiligheid? En wat is jou heilig? 

Met dit thema hopen we elkaar te ontmoeten, tot gesprek te komen, en natuurlijk een gezellige avond met elkaar te hebben.

Om tegemoet te komen in de kosten vragen we om een vrijwillige financiele bijdrage voor deze avond.

Als u bij deze gespreksmaaltijd aanwezig wilt zijn: geeft u zich dan op voor 16 november door een mail te sturen naar: oecumenischprogramma@outlook.com