Oecumenisch programma

Ook in het komende seizoen organiseert onze parochie samen met de Paaskerkgemeenschap een oecumenisch programma. We blijven natuurlijk doorgaan met de maandelijkse wandelingen: elke eerste woensdag van de maand. De thematiek van de wandelingen is een vervolg op het afgelopen jaar: de vruchten van de Geest. Goedheid, vriendelijkheid, trouw, geduld en zachtmoedigheid. 

Verder willen we een vervolg geven aan de gespreksmaaltijden, een tweede introductie op de Yoga en bespreken we een boek van Samuel Wells: “De toekomst die groter is dan het verleden”. 

Al met al, een gevarieerd programma!  

Op zondag 22 januari vindt er in onze kerk weer om 10:00u een oecumenische viering plaats. Na deze viering presenteren we een boekje met daarin het volledige programma.